||
Daedalus Aviation Group

AH-64D B1.3 (3 vacancies)

Nieuw

AH-64D B1.3

De werkzaamheden worden verricht binnen het Defensie Helikopter Commando (DHC) dat onderdeel is van het Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK).

De Gereedstelling en Onderhoud is verantwoordelijk voor de gereedstelling, het onderhoud en het waarborgen van de luchtwaardigheid van de toegewezen Apache helikopters.

The work is carried out within the Defense Helicopter Command (DHC) that is part of the Air Force Command (CLSK).

The Service and Maintenance is responsible for the preparation, maintenance and ensuring the airworthiness of the assigned Apache helicopters.

Functie eisen

OPLEIDING:

  • Basis vaktechnische eisen algemeen: MBO niveau-3 (of equivalent)
  • Basis vaktechnische eisen specialistisch: voorkeur gaat uit naar specialist met Apache Type opleiding B1.3 niveau
  • Voorkeur gaat uit naar specialisten met AML/MBvOL (B1.3 certificeringsbevoegd (CB) of binnen 6 maanden CB te maken)
  • Aanvullende vakgebonden eisen: SAP, MLE-145

ERVARING

  • Bekend met de bedrijfsvoeringvan de Nederlandse Defensie organisatie
  • Ruime ervaring (min 2 jaar) binnen het helikopter onderhoud proces.
  • Technisch tekening lezen binnen het onderhoudsregime

Goede mondelinge en schriftelijk vaardigheden in de Engelse taal (op B1 taalniveau conform Gemeenschappelijk Europees Referenctiekader van de Raad van Europa in de Engelse taal (luisteren, lezen, schrijven en spreken)

EDUCATION:

Basic technical requirements general: MBO level-3 (or equivalent)
Basic professional requirements are specialist: preference is given to specialist with Apache Type training B1.3 level

Preference is given to specialists with AML / MBvOL (B1.3 certification authority (CB) or within 6 months to make CB)
Additional subject-related requirements: SAP, MLE-145

EXPERIENCE

Familiar with the operational management of the Dutch Defense organization
Extensive experience (min 2 years) within the helicopter maintenance process.
Read technical drawing within the maintenance regime

Good oral and written skills in the English language (at B1 language level in accordance with the Common European Framework of Reference of the Council of Europe in the English language (listening, reading, writing and speaking)

Locatie

Vliegbasis Gilze Rijen (DHC)

Contactpersoon

I Boxtel

Alle vacatures
Daedalus Aviation Group gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.